ภาษา
English Thai
เคล็ดลับความปลอดภัย
หน้าแรก > เคล็ดลับความปลอดภัย
จะส่งผลให้เครื่องยนต์มีอายุการใช้งานยาวนานยิ่งขึ้น หมั่นตรวจระดับน้ำมันเครื่องให้อยู่ในระดับมาตรฐาน ควรรักษาความสะอาดของเครื่องยนต์ หากมีน้ำมันเครื่องที่ใช้ไม่หมดเหลืออยู่ จะต้องปิดฝาให้สนิทเพื่อป้องกันไม้ให้อากาศและไอน้ำเล็ดลอดเข้าไปทำปฎิ กิริยาจนเสื่อมสภาพได้ และควรเก็บรักษาไว้ในที่มีอุณหภูมิปกติ
ยางรถยนต์เป็นชิ้นส่วนสำคัญที่ทำให้รถยนต์เคลื่อนที่ไปได้ และยางรถยนต์ยังเป็นชิ้นส่วนเดียวของรถยนต์ที่สัมผัสกับพื้นถนน ดังนั้น เมื่อมีการใช้งานไปนานๆ ยางก็ย่อมเกิดการสึกหรอ หากแต่การสึกหรอของดอกยาง