ภาษา
English Thai
น้ำมันเครื่องและไส้กรอง
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
Mobil Super 2000 X2 10W-40
รายละเอียด
สำหรับเครื่องยนต์เบนซินและดีเซล

น้ำมันเครื่องยนต์กึ่งสังเคราะห์ สมรรถนะสูง ในสภาวะการขับขี่ที่แตกต่าง ให้การปกป้องเครื่องยนต์ได้อย่างดีเยี่ยม