ภาษา
English Thai
น้ำมันเครื่องและไส้กรอง
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
Mobil 1 Turbo Diesel Pickup 5W-40
รายละเอียด
สำหรับเครื่องยนต์ดีเซล

น้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ ให้การปกป้องเครื่องยนต์และสมรรถนะที่ก้าวล้ำ สำหรับเครื่องยนต์  คอมมอนเรลรุ่นใหม่ และเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ