ภาษา
English Thai
น้ำมันเครื่องและไส้กรอง
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
Mobil 1 5W-50
รายละเอียด
สำหรับเครื่องยนต์เบนซิน

เยี่ยมยอดในการขับขี่ เป็นน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ สูตร SuperSyn ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ทั้งภาวะอุณหภูมิร้อนและหนาวจัด