ภาษา
English Thai
แบตแตอรี่
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
N 150
รายละเอียด
เหมาะสำหรับรถ : รถบรรทุก รถบัส

ยาว กว้าง สูง กระแสไฟ
508 mm 215 mm 234 mm 150 Ah