ภาษา
English Thai
แบตแตอรี่
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
N 200
รายละเอียด
เหมาะสำหรับรถ : รถบรรทุก รถบัส

ยาว กว้าง สูง กระแสไฟ
512 mm 277 mm 241 mm 200 Ah