ภาษา
English Thai
แบตแตอรี่
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
N 100
รายละเอียด
เหมาะสำหรับรถ : รถบรรทุก รถบัส

ยาว กว้าง สูง กระแสไฟ
406 mm 172 mm 234 mm 100 Ah