ภาษา
English Thai
แบตแตอรี่
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
DIN 59043
รายละเอียด
เหมาะสำหรับรถ : สำหรับเบนซ์ C-class (W204)

ยาว กว้าง สูง กระแสไฟ
314 mm 175 mm 190 mm 90 Ah