ภาษา
English Thai
แบตแตอรี่
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
DIN 56219
รายละเอียด
เหมาะสำหรับรถ : ทดแทนรุ่น DIN65 และ DIN55 (ความจุเพิ่มขึ้น)

ยาว กว้าง สูง กระแสไฟ
240 mm 175 mm 190 mm 62 Ah